Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Toric Δεκαπενθήμεροι (3 φακοί) CooperVision

13,99

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Toric Δεκαπενθήμεροι (3 φακοί) CooperVision

13,99

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Toric Δεκαπενθήμεροι (6 φακοί) CooperVision

24,89

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Toric Δεκαπενθήμεροι (6 φακοί) CooperVision

24,89

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Vitality Toric (3 φακοί) CooperVision

19,19

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Vitality Toric (6 φακοί) CooperVision

34,99

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Vitality Toric Αστιγματικοί Δεκαπενθήμεροι (3 φακοί) CooperVision

19,69

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Vitality Toric Αστιγματικοί Δεκαπενθήμεροι (6 φακοί) CooperVision

35,49

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Vitality Toric Αστιγματικοί Μηνιαίοι (3 φακοί) CooperVision

19,69

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Avaira Vitality Toric Αστιγματικοί Μηνιαίοι (6 φακοί) CooperVision

35,49

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Premium for Astigmatism (1 δοκιμαστικός φακός) TopVue

5,89

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Premium For Astigmatism Δεκαπενθήμεροι (3 φακοί) TopVue

15,89

Αστιγματικοί φακοί επαφής | Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής | Κορυφαία προιόντα

Premium For Astigmatism Δεκαπενθήμεροι (6 φακοί) TopVue

26,89